Poziomnica elektroniczna - za pomocą generatora małych kątów


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Poziomnica elektroniczna - za pomocą generatora małych kątów
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego kąta nachylenia
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 40)'
Niepewność rozszerzona
zależna od rozdzielczości poziomnicy (? 0,3)
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w jednym zakresie pomiarowym jednej głowicy