Konduktometr - 1 zakres


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Konduktometr - 1 zakres
Symbol laboratorium
Nr pracowni
32
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,00001 S/m do 20S/m
Niepewność rozszerzona
0,005 %
cena

242 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-