Kondensator stały


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kondensator stały
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność elektryczna
Zakres pomiarowy/metoda
0,001 pF ÷ 100 mF
Niepewność rozszerzona
30 µF/F ÷ 130 mF/F
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242 electricity@gum.gov.pl