Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - dwukanałowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - dwukanałowy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
11
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odpowiedź miernika na sygnał akustyczny w warunkach ciśnieniowych/ odpowiedź miernika na sygnały akustyczne w polu swobodnym w zakresie częstotliwości słyszalnych/ odpowiedź miernika na sygnały elektryczne określone w normie PN-EN 61252
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
3,25 %; 0,2 dB ÷ 0,9 dB; 1,5 % ÷ 10 %
cena

1430 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od: rodzaju zastosowanego kalibratora i rozdzielczości miernika / od częstotliwości pomiarowej oraz typu miernika i mikrofonu / od typu miernika, rodzaju jego charakterystyki i czasu całkowania.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-