Źródła mocy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Źródła mocy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moc bezwzględna
Zakres pomiarowy/metoda
3,16 nW ÷ 100 mW 100 kHz ÷ 2 GHz
Niepewność rozszerzona
(0,024 ÷ 0,105) dB
cena

975 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
generator do 2 GHz (min. 10, max. 15 punktów pomiarowych)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest ceną średnią i dotyczy typowego przyrządu i typowego zakresu wzorcowania.
Kontakt

tel.: 22 581 9503; electricity@gum.gov.pl