Kondensator przełączalny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kondensator przełączalny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność elektryczna
Zakres pomiarowy/metoda
1 pF ÷ 100 pF
Niepewność rozszerzona
60 ?F/F
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-