Wgłębnik Vickersa


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wgłębnik Vickersa
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wysokość części roboczej
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 0,40) mm
Niepewność rozszerzona
0,002 mm
cena

14.30 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9206 tel.: 22 581 9547