Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r8051771695,Przekladnik-napieciowy.html
2019-11-12, 00:16

Przekładnik napięciowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przekładnik napięciowy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
53
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd napięciowy i kątowy
Zakres pomiarowy/metoda
Znamionowe napięcie pierwotne(100 ÷ 1100) V; znamionowe napięcie wtórne 100 V i 110 V
Niepewność rozszerzona
> 0,005 %, > 0,5 minuty (k = 2, P = ok. 95 %)
cena

45.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za jedną przekładnię do 1100 V