Skale czasu


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Skale czasu
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
częstotliwość
Zakres pomiarowy/metoda
porównanie metodą GPS CV
Niepewność rozszerzona
2E-13 Hz/Hz
cena

1105 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
wzorcowanie zdalne
Uwagi dot. wzorcowania
Użytkownik dostarcza surowe dane pomiarowe z pomiarów realizowanej przez siebie skali czasu za pomocą skalibrowanego systemu do porównań metodą GPS CV.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel. 22 581 9156 tel. 22 581 9232 e-mail: time@gum.gov.pl