Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZZT 10/2019


Nr decyzji
ZZT 10/2019
Znak zatwierdzenia typu
-
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
PERN S.A.
Kod
09-410
Miasto
Płock
Ulica
ul. Wyszogrodzka 133
Kraj
Polska
Data wydania
2019-12-20
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry