Sekundomierze i czasomierze elektroniczne sterowane: elektryczne (w tym również: stanem styków bezpotencjałowych - zwarcie / rozwarcie)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Sekundomierze i czasomierze elektroniczne sterowane: elektryczne (w tym również: stanem styków bezpotencjałowych - zwarcie / rozwarcie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przedział czasu (w tym: szerokość impulsu)
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ns ÷ 10 000 s)
Niepewność rozszerzona
od 5 ns
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
możliwość wykonania pomiarów poza GUM tylko w przypadku, gdy pomiary można wykonywać jedynie w miejscu instalacji
Uwagi dot. wzorcowania
pomiar błędu krótkoterminowego i długoterminowego
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia wzorcowania typowego przyrządu i typowych zakresów. Koszt wzorcowania zależy również od ilości podzakresów, maksymalnych długości mierzonych przedziałów czasu, itp. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt

tel. 22 581 9418 tel. 22 581 9156; e-mail: time@gum.gov.pl