Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r79498,Pierwotny-material-odniesienia-KHP-wytworzenie-wzorcowanie.html
2020-08-11, 14:58

Pierwotny materiał odniesienia KHP (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pierwotny materiał odniesienia KHP (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Zawartość
Zakres pomiarowy/metoda
od 4,872 mol/kg do 4,897 mol/kg (od 99,95 % do 100 %)
Niepewność rozszerzona
0,00036
cena

551.20 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
25 g
Kontakt

chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9395