Wiskozymetr Höpplera


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wiskozymetr Höpplera
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
lepkość dynamiczna
Zakres pomiarowy/metoda
(2000 ÷ 55000) mPa•s w temperaturze 20 °C
Niepewność rozszerzona
(0,3 ÷ 1) %
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Każda z kulek 5-6; następna wzorcowana kulka 4 rbg x stawka za rbg, wyznaczenie gęstości i objętości kulki 1 rbg x stawka za rbg.
Kontakt

Izabela Cękiel; e-mail: density@gum.gov.pl; izabela.cekiel@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 46