Mikrowoltomierze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrowoltomierze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne stałe
Zakres pomiarowy/metoda
poniżej lub równa 1 mV metoda bezpośredniego porównania z kalibratorem
Niepewność rozszerzona
4,1E-04 V/V
cena

26 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy