Płyta z kulami/otworami - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Płyta z kulami/otworami - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współrzędne środków otworów
Zakres pomiarowy/metoda
max (500 x 500) mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,8; 4L] µm; L w m
cena

1690 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.: 22 581 91 48