Kalibratory wielofunkcyjne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory wielofunkcyjne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny przemienny
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 mA ÷ 10 A (10 Hz ÷ 10 kHz)
Niepewność rozszerzona
4,5E-04 A/A do 2,5E-03 A/A
cena

30 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt

tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253; electricity@gum.gov.pl