Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r78681437454879,Wzorce-achromatyczne-i-barwne-gestosci-optycznej-widmowego-wspolczynnika-przepus.html
2019-11-18, 18:24

Wzorce (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
61
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego materiałów selektywnych widmowo (dla jednego wzorca przy dwóch długościach fali)
Zakres pomiarowy/metoda
0 ÷ 3 Abs Zakresy widmowe(210 ÷ 900) nm; (900 ÷ 2500) nm
Niepewność rozszerzona
0,0011·D6 - 0,0057·D5 + 0,0129·D4 - 0,0135·D3 + 0,0069·D2 + 0,001·D + 0,0013 dla (210 ÷ 900) nm; 0,0016·D5 -0,0054·D4 + 0,0079·D? -0,0043·D? + 0,0014·D + 0,0066 dla (900 ÷ 2500) nm
cena

143 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-