Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r7863396196320,DT-3042020.html
2024-02-22, 22:00

Tacho-Serwis Tuchola Grażyna Gwizdała


Skrócona nazwa podmiotu
TACHO-SERWIS TUCHOLA Grażyna Gwizdała
Adres podmiotu
89-500 Tuchola
ul. Usługowa 2

Tacho-Serwis Tuchola Grażyna Gwizdała

Numer cechy
0429 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 58/2021 2021-08-13 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 304/2020 2020-11-30 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 58/2021
  1. ul. Usługowa 2, 89-500, Tuchola
aktywny
DT 304/2020
  1. ul. Usługowa 2, 89-500, Tuchola
aktywny