Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r7840216006,Laserowy-do-pomiaru-dlugosci-interferometr-refraktometr-z-wzorcowym-barometrem-h.html
2021-06-13, 12:19

(Laserowy, do pomiaru długości) interferometr (refraktometr) - z wzorcowym barometrem, higrometrem i miernikiem temperatury


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
(Laserowy, do pomiaru długości) interferometr (refraktometr) - z wzorcowym barometrem, higrometrem i miernikiem temperatury
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kompensacja długości fali
Zakres pomiarowy/metoda
1,00000209 ÷ 1,00027601
Niepewność rozszerzona
1,5E-07n
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Robert Szumski; robert.szumski@gum.gov.pl; tel.:225819332