Nanowoltomierze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Nanowoltomierze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne stałe
Zakres pomiarowy/metoda
poniżej lub równa 1 mV metoda podstawieniowa
Niepewność rozszerzona
3,2E-04 V/V
cena

39 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy