Refraktometr typu Pulfricha


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Refraktometr typu Pulfricha
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik załamania światła
Zakres pomiarowy/metoda
n = (1,3 ÷ 1,8)
Niepewność rozszerzona
2 × E-05
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-