Mieszanina gazowa zawierający gaz ziemny do C6


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mieszanina gazowa zawierający gaz ziemny do C6
Symbol laboratorium
Nr pracowni
31
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika w mieszaninie gazowej
Zakres pomiarowy/metoda
gaz ziemny do C6
Niepewność rozszerzona
> 1 %
cena

1950 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-