Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r7640822954939,Cisnieniomierz-obciaznikowo-tlokowy.html
2022-09-29, 08:02

Ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przekrój czynny zespołu pomiarowego
Zakres pomiarowy/metoda
3,5 kPa ÷ 250 MPa
Niepewność rozszerzona
2,5E-05p ÷ 2,0E-04p
cena

3900 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
G
Uwagi dot. wzorcowania
klasa poniżej 0,01 (bez wzorcowania obciążników)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

mass@gum.gov.pl; tel.:22 581 92 00; 22 581 95 27