Higrometry, termohigrometry lub psychrometry elektroniczne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Higrometry, termohigrometry lub psychrometry elektroniczne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wilgotność względna
Zakres pomiarowy/metoda
2 punkty wzorcowania w zakresie (-40 ÷ -20) °C przez porównanie z wzorcowym higrometrem punktu rosy i wzorcowym termometrem
Niepewność rozszerzona
(0,5 ÷ 1,1) %, 0,1 °C
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel.: 22 581 91 47 e-mail: iwona.wisniewska@gum.gov.pl