Kalibratory wielofunkcyjne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory wielofunkcyjne
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny stały
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 mA ÷ 10 A metoda podstawieniowa
Niepewność rozszerzona
3,4E-05 A/A do 4,2E-04 A/A
cena

39 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy