Termometr szklany cieczowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Termometr szklany cieczowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
9 punktów w zakresie (-80 ÷ 550) °C, metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
(od 0,02 do 0,1) °C
cena

1183 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 95 94, 22 581 95 11 e-mail: barbara.wisniewska@gum.gov.pl, katarzyna.kur@gum.gov.pl