Kondensator przełączalny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kondensator przełączalny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność elektryczna
Zakres pomiarowy/metoda
1 pF ÷ 100 pF
Niepewność rozszerzona
60 µF/F
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242 electricity@gum.gov.pl