Skale czasu


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Skale czasu
Symbol laboratorium
Nr pracowni
22
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
częstotliwość
Zakres pomiarowy/metoda
porównanie bezpośrednie
Niepewność rozszerzona
2E-13 Hz/Hz
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-