Wiskozymetr typu U-rurka z odwrotnym przepływem


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wiskozymetr typu U-rurka z odwrotnym przepływem
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
lepkość kinematyczna
Zakres pomiarowy/metoda
(0,003 ÷ 100) mm2/s2 w temperaturze 20°C
Niepewność rozszerzona
(0,1 ÷ 0,4) %
cena

962 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-