Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r75094278055,DT-312022.html
2023-03-27, 03:37

WO-KAR CIEPŁOWNICZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


Skrócona nazwa podmiotu
WO-KAR
Adres podmiotu
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 54

WO-KAR CIEPŁOWNICZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Numer cechy
0553 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 31/2022 2022-10-05 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 31/2022
  1. ul. Ciepłownicza 54, 31-574, Kraków
aktywny