Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r75079522524,Goniometr-z-pryzma-wieloscienna.html
2019-05-27, 07:33

Goniometr - z pryzmą wielościenną


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Goniometr - z pryzmą wielościenną
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt podziału (błąd wskazywanego kąta podziału)
Zakres pomiarowy/metoda
360°, co 15°
Niepewność rozszerzona
0,5
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Przy wzorcowaniu poza siedzibą GUM do ceny dolicza się koszt delegacji.