Dysza Venturiego o przepływie krytycznym


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dysza Venturiego o przepływie krytycznym
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
strumień objętości (gazu)
Zakres pomiarowy/metoda
(0,016 ÷ 20) m3/h
Niepewność rozszerzona
(0,13 ÷ 0,5) %
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Jakub Wildner jakub.wildner@gum.gov.pl tel. 22 581 9322 Arkadiusz Zadworny arkadiusz.zadworny@gum.gov.pl tel.: 22 581 9319