Termistor


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Termistor
Symbol laboratorium
Nr pracowni
101
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
2 punkty w zakresie (-50 ÷ 100) °C, metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
(od 0,007 do 0,01) °C
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-