Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r7442571713209,Pret-z-kulami-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2019-12-14, 22:02

Pręt z kulami - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pręt z kulami - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odległości kul
Zakres pomiarowy/metoda
do 700 mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,54; 0,99L] µm; L w m
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za odcinek pręta z 2 kulami; za każdą kolejną kulę 1 × stawka za 1 rbg