Rezystory stałe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Rezystory stałe
Symbol laboratorium
Nr pracowni
51
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja DC
Zakres pomiarowy/metoda
od 100 k? do 1 M?
Niepewność rozszerzona
0,3 µ?/?
cena

676 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-