Wzbudnik drgań


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzbudnik drgań
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
względne drgania poprzeczne w funkcji częstotliwości
Zakres pomiarowy/metoda
0,2 Hz ÷ 10 kHz od 2 do 3 pkt. pom.
Niepewność rozszerzona
0,9 % ÷ 1,4 % zależnie od częstotliwości, może wzrosnąć w zależności od stanu technicznego wzbudnika
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Zbigniew Siejda zbigniew.siejda@gum.gov.pl tel. 22 581 9207