Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r7334342303,Katownik-90-walcowy-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2021-01-27, 18:21

Kątownik 90° walcowy - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° walcowy - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prostopadłość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 180)°
Niepewność rozszerzona
0,5"
cena

468 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wysokość kątownika (201 ÷ 300) mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 48