Spektrofotometry z ciągłą skalą długości fali (dla gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D) wzorcowane w siedzibie GUM


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Spektrofotometry z ciągłą skalą długości fali (dla gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D) wzorcowane w siedzibie GUM
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (przy pięciu długościach fali)
Zakres pomiarowy/metoda
0 ÷ 1 Abs / Zakres widmowy (210 ÷ 900) nm
Niepewność rozszerzona
0,00083·D² + 0,0013·D + 0,0031
cena

1170 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl