Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r728714238388,Ciecz-niutonowska-w-jednej-temperaturze.html
2021-06-22, 08:44

Ciecz niutonowska, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciecz niutonowska, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
lepkość kinematyczna
Zakres pomiarowy/metoda
(1 ÷ 150000) mm2/s w temperaturze 20-80 °C wiskozymetr kapilarny szklany
Niepewność rozszerzona
(0,1 ÷ 0,7) %
cena

1092 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Izabela Cękiel; e-mail: density@gum.gov.pl; izabela.cekiel@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 46