Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r72593804950310,Kalibratory-miernika-mocy.html
2022-01-26, 17:40

Kalibratory miernika mocy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory miernika mocy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie stałe, impedancja
Zakres pomiarowy/metoda
(30 ÷ 3200) Ω
Niepewność rozszerzona
(0,007 ÷ 0,7) Ω
cena

741 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
kalibrator
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest ceną średnią i dotyczy typowego przyrządu i typowego zakresu wzorcowania.
Kontakt

tel.: 22 581 9503; electricity@gum.gov.pl