Poziomnica elektroniczna - za pomocą optycznej głowicy podziałowej


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Poziomnica elektroniczna - za pomocą optycznej głowicy podziałowej
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego kąta nachylenia
Zakres pomiarowy/metoda
360° (4 × 90°)
Niepewność rozszerzona
zależna od rozdzielczości poziomnicy
cena

429 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wzorcowanie poziomnicy w sześciu punktach pomiarowych, dla każdej ćwiartki (24 punkty pomiarowe)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Za każdy dodatkowy punkt pomiarowy dolicza się 0,1 rbg pomnożone przez stawkę godzinową.