Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 13/2023


Nr decyzji
ZT 13/2023
Znak zatwierdzenia typu
PL T 23 13
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Rafineria Gdańska sp. z o.o.
Kod
80-718
Miasto
Gdańsk
Ulica
ul. Elbląska 135
Kraj
Polska
Data wydania
2023-05-11
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2033-05-11
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry