Czujnik termometru rezystancyjnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Czujnik termometru rezystancyjnego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
101
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
3 punkty w zakresie (-80 ÷ 550) °C, metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
(od 0,006 do 0,04) °C
cena

507 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
W zakresie temperatur ujemnych wpis CMC, opublikowany w bazie BIPM KCDB, posiada INTiBS (DI - Polska).
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-