Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 27/2023


Nr decyzji
ZT 27/2023
Znak zatwierdzenia typu
PL T 23 27
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Rafineria Gdańska sp. z o.o.
Kod
80-718
Miasto
Gdańsk
Ulica
ul. Narwicka 6
Kraj
Polska
Data wydania
2023-09-11
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2033-09-11
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry