Lampa wolframowa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Lampa wolframowa
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
stabilnośc lampy wolframowej względem światłości
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Stabilizowanie jednej lampy
Kontakt
tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054 e-mail: photometry@gum.gov.pl