Psychrometry Assmanna


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Psychrometry Assmanna
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wilgotność względna - pakiet standardowy
Zakres pomiarowy/metoda
Pakiet standardowy w temp. 23 ± 2 °C, od 2 do 3 pkt. RH, przez porównanie z wzorcowym higrometrem punktu rosy i wzorcowym termometrem
Niepewność rozszerzona
1 %, 0,1 °C
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 91 47 e-mail: mariola.krawczyk@gum.gov.pl