Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2
Symbol laboratorium
Nr pracowni
11
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności ciśnieniowej - moduł
Zakres pomiarowy/metoda
250 Hz, 500 Hz i 1 kHz - metoda wzajemności
Niepewność rozszerzona
0,05 dB przy częstotliwości 250 Hz
cena

1560 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Liczba rbg dotyczy wzorcowania w całym zakresie częstotliwości. Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-