Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r71112912904,DT-202022.html
13.04.2024, 07:30

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AUTOMAX TOMASZ SKORUPSKI


Skrócona nazwa podmiotu
P.U.H. Automax Tomasz Skorupski
Adres podmiotu
05-620 Błędów
Trzylatków Duży 37

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AUTOMAX TOMASZ SKORUPSKI

Numer cechy
0542 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 20/2022 2022-08-12 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 20/2022
  1. Trzylatków Duży 37, 05-620, Błędów
aktywny