Mieszanina gazowa (CH4,C2H6,H2) od 0,05 mol/mol


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mieszanina gazowa (CH4,C2H6,H2) od 0,05 mol/mol
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika w mieszaninie gazowej
Zakres pomiarowy/metoda
zawartość składnika od 0,05 mol/mol
Niepewność rozszerzona
od 1 %
cena

1170 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-