Lampa wolframowa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Lampa wolframowa
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
światłość lampy wolframowej; wzorzec II rzędu (wzorzec 3- lampowy)
Zakres pomiarowy/metoda
(5 ÷ 3100) cd
Niepewność rozszerzona
0,015
cena

1495 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
6,5 rbg - pierwsza lampa II rzędu (w tym 1 rbg na wyznaczenie temperatury barwowej); 2,5 rbg - każda następna lampa (w tym 1 rbg na wyznaczenie temperatury barwowej)
Kontakt

tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054; e-mail: photometry@gum.gov.pl